Charlotte Miller

Socialt entreprenørskab

Socialt entreprenørskab vinder frem i organisationer, virksomheder og samfundet som måden at skabe bæredygtige løsninger på for mennesker. Ildsjælen, der kæmper alene og for egne

Læs mere

Lokalhistorisk forening

4.12.2017 Åbent arkiv kl 15.00 – 17.00 8.1.2018 Åbent arkiv kl. 15.00 – 17.00 5.2.2018 Åbent arkiv kl. 15.00 – 17.00 Sted: Forsamlingshuset. Datoerne kan

Læs mere

Cykelsti og kitesurferstation

Byrådet har i budgetperioden 2018-2020 afsat penge til cykelstier på strækningerne Skovby-Trænge, Broager-Nybøl, Buskmose2-Rinke-næs og 250-300 meter fra Fiskervej til havnen i Mommark. Formand for

Læs mere