Tilskud gives til fredede og bevaringsværdige bygninger i Sønderborg Kommune

Er du ejer af en bevaringsværdig bygning og bebor den, har du  mulighed for at søge tilskud til udvendig istandsættelse.

Trænger dit bevaringsværdige hus til nyt tag, nye vinduer eller dør, er ydermurene og facadeudsmykningerne nedslidte eller ønsker du at tilbageføre tidligere detaljer?

I så fald er der mulighed for at søge tilskud til udvendig istandsættelse hos Bygningsforbedringsudvalget i Sønderborg Kommune.

Har du lyst til at vide mere om mulighederne eller er du i tvivl om, hvorvidt din bygning er bevaringsværdig kan du rette henvendelse til bevaringsarkitekt Rudi Benkjer på tlf: 88 72 75 61 eller på e-mail: rubn@sonderborg.dk

Du kan også læse mere om muligheden for støtte på Sønderborg Kommunes hjemmeside:

www.sonderborgkommune.dk/borger/bygningsforbedringsudvalget

 

Ansøgning om tilskud til istandsættelse kan ske løbende, hvor der holdes yderligere 2 møder i 2019.

Næste ansøgningsfrist:
1. september 2019

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune
By & Landskab

Rudi Hønborg Benkjer
Arkitekt MAA / Bevaringsarkitekt
T 88 72 75 61
rubn@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Minifolkemøde

Kære landsbylaug

 

Som I ved, afsluttes vores dansk/tyske projekt ”Benefit4Regions” til sommer. For at fejre de tre års samarbejde mellem landsbyfolk, landsbyer og projekter, forvaltninger, politikere, universiteter m.fl. inviteres I alle til DEDK mini-Folkemøde, fredag, den 24. maj i Tydal (ca. 25 minutter syd for grænsen).

Facebook:

Denne nyhed har jeg vist sendt rundt lidt tidligere J, så mit spørgsmål er blot, om I har lyst til at hjælpe med at sprede invitationen, så vi sammen kan skabe en folkemøde-stemning? Rammerne er sat med debatter, workshops og samtale-caféer samt et udstillingsområde med aktuelle temaet afsluttende med musik og sang. Men, hvis I har en lokal FB-side, håber jeg, I har lyst til at sprede nedenstående (se under min signatur), som vores leadpartner, Astrid Eggert, har sendt til mig.

 

Samkørsel:

To af vores tre landsbybusserne er en del af udstillingen ved mini-folkemødet, så Niels Peter og Hans Jørgen har tilbudt, at der er gratis samkørsel fra Sønderborg fredag morgen omkring kl. 8. Kontakt venligst Niels Peter, ingeniels@kgnielsen.dk, hvis du/I vil køre med. Bussen kører retur kl. 19.

 

En Sønderborg stand:

Vi fortæller også om vores ”Sønderborg-model” med organiseringen i Landsbylaug, Landsbyforum og Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer samt fortæller om, hvad man får ud af at være organiseret. Ud over info om ”Landsbybusserne og mobilitet” kommer også folk fra ”Cykelfærgen over Flensborg” med. Har du/I lyst til at hjælpe et par timer med at stå på standen, så skriv endelig til mig på cskb@sonderborg.dk, da jeg har lavet en bemandingsplan, hvor der stadig er plads til interesserede folk fra Landsbyforum / LNF-udvalget, der har lyst til at give et nap med.

 

Premiere

Vi løfter sløret for bl.a. en fødevarekatalog, der er lavet i Benefit4Regions regi, og I kan hilse på folkene bag ”Mit-fahr-banke” samt se en ny samkørsels-app,  der præsenteres. Bemærk: vi får besøg fra både Porto Alegre i Brasilien og Arendal i Norge samt danske og tyske spændende personligheder, der inspirerer med deres erfaringer om, hvordan vi involverer folk i beslutninger, fælles projekter og lokaludvikling generelt. Dét bliver rigtig spændende at lytte til – se hele programmet via ovennævnte link.

 

 

Vi glæder os til at se jer den 24. maj.

 

 

Sønderborg Kommune
Sekretariat for Landdistrikter

Connie Skovbjerg
Landdistriktskoordinator

M 2889 8021
cskb@sonderborg.dkwww.sonderborgkommune.dk

 

Kære alle kegnesere,

ved generalforsamlingen i sidste uge aftalte vi, at årets loppemarkedsdag den første søndag i juni 2. juni 2019udvides og bliver til

ÅBEN- Ø

Private loppemarkeder

Foregår på samme vis som tidligere år, hvor de der ønsker at afholde loppemarked

sender en mail til Charlotte og bliver sat på kortet

ÅBENT HUS

vi vil opfordre til, at alle, der har (sommer)huse til salg eller udlejning holder ÅBENT HUS denne dag – evt. ejendomsmægler

Forsamlingshuset

  • Gitte, Agnethe og Karen står for Cafemed kaffe, kage, pølser, vand mv.

  • hvis du ønsker at have en lille bod her i stedet for derhjemme,

så meld dig til og send en mail til miller@knhj.dk

  • Viggo arbejder med opsætning af og fortællinger om insekthotel

  • Lokalhistorisk Arkiv er åbent (skal bekræftes)

Kegnæs international airport”

Mathias arrangerer flyvninger med gamle fly.

Desuden vil der blive fløjet med modelfly.

Ejners Rosenhave og det lille landbrugsmuseum

de vilde roser i Ejners have vil være sprunget ud og man kan få en rundvisning i Musses landbrugsmuseum.

Vinruten

de tre vingårde på Bredsten, Østerbyvej og Damkobbel vil arrangere vinsmagninger og fortællinger om vinfremstilling på Kegnæs.

Evt. Fuglekig

Viggo afklarer om der tilbydes fugleture ved søerne omkring Kegnæs færge.

Fru Hartvig holder åbent

Den gamle Stald er åben

Gallerierne????

Bodyfarm???

Segway???

Andet ????

Kegnæs fyr kan besøges

vi forventer at kunne indvi ”det nye Kegnæs fyr” den 16. maj (nærmere herom følger)

Kegborg kan ses efter reetablering

Hvis du nu tænker, at alle da ikke kan nå at se det hele, så har du helt ret….

Hensigten er at vise, at Kegnæs har meget forskelligt at byde på, som kan være attraktivt for andre end kegnesere – og dermed også potentielle tilflyttere/nye naboer i de ledige huse nysgerrige.

Vi ved også godt at vi er i sidste øjeblik…..men i år øver vi os og så får vi erfaringer, som så skal vise os, om vi gentager successen næste år.

Det videre forløb:

Charlotte vil som tidligere år lave et kort med oversigt over steder, hvor der er loppemarked og andre aktiviteter. Hvis du planlægger at afholde loppemarked skal du sende en mail med din adresse til miller@knhj.dk, så kommer du med på oversigtskortet. HUSK Charlotte skal have din mail senest den 13. maj af hensyn til annoncering.

Du, som planlægger andre aktiviteter, som ikke er nævnt ovenfor, skal også give Charlotte besked.

Vi sørger for opslag på Facebook, flyers, Sønderborgportalen mv. Vi forsøger at få en omtale i Ugeavisen og på Radio Classic Als. Og ser på, om der er flere muligheder for at brede informationerne ud.

Hvis vi kan hjælpe med yderligere afklaring mv. så ring eller skriv til Elisabeth elisabeth.stisen@gmail.comtlf.:2166 5655 eller Marianne lyngsofoged@gmail.comtlf.:4241 0164.

VI HÅBER, AT ALLE VIL BAKKE OP

ENTEN SOM BESØGENDE ELLER SOM AKTIVE DELTAGERE OG FORMIDLERE AF ”ÅBEN – Ø”

VENLIGE HILSENER

FYRTÅRNSGRUPPEN/KEGNÆS Ø-GRUPPE

(Elisabeth, Susse, Hircha, Charlotte og Marianne)