NYT fra Kegnæs Ø-gruppe 2023

På seneste generalforsamling i Kegnæs Ø-gruppe den 26. april 2023 blev det besluttet at udvide bestyrelsen med 2 medlemmer. 

Bestyrelsen konstituerede sig på møde den 9. maj 2023: 

Formand: Steen Jønsson 

Kasserer: Viggo Petersen

Bestyrelsesmedlem: Anette Hartvig 

Bestyrelsesmedlem: Susse Olsen 

Sekretær: Marianne Lyngsø Foged

Supleant: Elisabeth Stisen 

Øgruppens igangværende initiativer:

 • Fyrtårnet 
  • Er rengjort. 
  • Lokalhistorisk Arkiv laver ny udstilling i Fyrtårnet omkring 1. juni. 
  • Ved indgangen arbejdes der med at få en udstilling af forsteninger og geologi vedrørende Kegnæs. 
  • Alle opfordres til at benytte minituristbureauet (postfordelingsreolen) ved indgang til markedsføring med brochurer/flyers mv. af egne produkter/tilbud. Den enkelte skal selv tage sig af genopfyldning. 
 • Åben Ø første søndag i juni.
 • Petanquebanen ved forsamlingshuset
  • er i gang → er til fri afbenyttelse af alle, der har lyst. 
  • Der søges om tilladelse til opførelse af et mindre læ-skur.
 • Velkomstgruppe
  • gruppen er nystartet men formålet er at styrke velkomsten af nye borgere til Kegnæs og informere om muligheder, traditioner, foreningsliv mv. på Kegnæs.