Øgruppen Kegnæs af oktober 2015

 1. Velkomst ved Anette Hartvig – dejligt med så mange fremmødte 25 personer mødt op
 2. Valg af dirigent – Arne Lorenzen modtager valget
 3. Økonomisk status- Benjamin Hansen meddeler 4100 kr. udgifter i år 2015 til arrangement og papiromdeling, indtægt fra sidste år (2014) 5500kr og 5500kr 2015: 23406,60kr i kassen til at starte op med. I december er der mulighed for at få 5500kr til år 2016.
 4. –      Ændring af vedtægt § 1, 2.linje omkring hjemsted ændres til formandens adresse: vedtaget 
 • Ændring af vedtægt §2,3 afsnit: Kegnæs sogn ændret til Kegnæs: vedtaget
 • Ændring af vedtægt §2,4.afsnit: Lokalrådet ændret til Landsbyforum: vedtaget
 • Ændring af vedtægt §6: Kegnæs sogn ændret til Kegnæs: vedtaget
 • Ændring af vedtægt §6, 4. linje: generalforsamlingen indkaldes med omdeling: vedtaget
 • Ændring af § 5??

Der er diskussion om forskellige emner:

Ændringen i §5 diskuteres, hvordan skal bestyrelsen se ud? Er det ikke nok med 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant og så kan koordinatorerne fra de forskellige arbejdsgrupper indkaldes ad hoc. Skal der være en kasserer? Hvor mange bestyrelsesmedlemmer er minimum? Skal man låse sig fat på 3? Eller skal der stå ” minimum”? Er det vigtigt overhovedet at have en bestyrelse? Der diskuteres om personerne kan være på valg i forskellige år? Kan alle være på valg samme år? Nej, for så er ekspertisen væk fra bestyrelsen. Skal formanden vælges på generalforsamlingen? Nej, det er bestyrelsen der afgør hvem der er formand på et efterfølgende bestyrelsesmøde. Kan man evt. starte med at være 3 personer og så ændre det til 5 ved næste generalforsamling?

Skal man have en ledelse? Burde alle ikke være ligestillede? Det er en fordel i forhold til at bestyrelsen skal søge ved kommunen. Koordinatorerne indberetter til bestyrelsen. Udvalgene kan jo ændres i og med at ”opgaverne” kan være opnået.

Ændringen i §5 vedtages til 

§5: Bestyrelsen består af 3 personer: en formand og to bestyrelsesmedlemmer. Der vælges også en suppleant. Formanden er regnskabsansvarlig. Bestyrelsen konstituerer sig selv og kan selvstændigt udarbejde en forretningsorden. Ved første ordinære generalforsamling er et bestyrelsesmedlem på valg, ved lodtrækning. Ved de efterfølgende generalforsamlinger er bestyrelsesmedlemmer på valg efter to år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan indkalde arbejdsgruppekoordinatorerne ad hoc.

 1. Forslag til bestyrelsen: Steen, Anette, Lena – valg er modtaget

Forslag til suppleant: Viggo: valg er modtaget

 1. Stadfæstelse af tidligere møders beslutninger om nedsatte arbejdsgrupper

Anette omdeler papirer med arbejdsgruppernes emner (bilag 1) Er der medlemmer tilstede fortælles der kort hvad der er sket siden arbejdsgruppen blev lavet.   

 1. Eventuelt- intet 

Arne takker for god ro og orden! ☺

Vedtægtsændringerne er vedtaget ved flertal på generalforsamlingen!

 Download