Historie

I Sten og Broncealderen var Kegnæs tæt befolket, men i de næste 1500 år har det formodentlig været et ubeboet skovdistrikt.

Ved parkeringspladsen for enden af landtangen i nærheden af Kegnæs Fyr ligger voldanlægget “Kegborg” fra den tidlige Middelalder. Det blev bygget til forsvar mod Venderne og har været omgivet af volde og dobbelte grave, af hvilke der endnu ses tydelige spor.

Hertug Hans den Yngre (1545-1622)

Hertug Hans den Yngre (1545-1622)

I 16. århundrede blev skovene på grund af intensiv svineavl delvis ødelagt. I begyndelsen af det 17. århundrede besluttede Hertug Hans den yngre af Sønderborg, at halvøens skovarealer delvis skulle ryddes for at give plads til landbrug og beboelse. De første beboere bestod af folk som var blevet tvangsflyttet fordi de skyldte hertugen penge.
I 1667 kom halvøen under Kongehuset og senere under den første hertug af Augustenborg, Ernst Günther (1609-89), sønnesøn af hertug Hans den Yngre af Sønderborg (1545-1622).

fyrgammeltDet første fyr på Kegnæs bygget i 1845 og bestod af et tårn sammenbygget med fyrmesterboligen. 1864 blev fyret i forbindelse med tabet af Sønderjylland overtaget af de tyske myndigheder.

 

December 1978

dec78Om morgenen 30. december 1978 opfordrede Radio Syd alle voksne mænd på Kegnæs til at møde vest for Hartsø sluse. Havet truede med at bryde igennem diget og ind i Hartsø, og det var umuligt at sende hjælp ned fra Als, da alle veje var ufremkommelige på grund af høje snedriver og en forrygende snestorm med 10 graders frost. Et øjenvidne fortæller, hvordan det var at stride sig gennem stormen ud til slusen: »Vi kunne ikke tale sammen for larmen i den enorme snestorm. Til tider stod vi stille for at orientere os, vi kunne næsten intet se. En tid fulgte vi et hegn i ca. 10 meters afstand og i høje snedriver, og så havde vi endda medvind. Ingen, der ikke har været med til det, kan forestille sig, hvordan det var. Ved Østerby mødte vi digeformanden, der delte bundter af sandsække ud. Vi fik et bundt på ryggen og fortsatte den sidste kilometer gennem to meter høje snedriver, det var et utroligt slid. Alle de fremmødte begyndte nu at grave sand op i læ af beplantningen og så køre sækkene til diget med traktor og JF-vogn. dec1978Til at begynde med havde vi kun to skovle og en, der brækkede, samt en spade, og så var der den lange ventetid, hvor vi stod og frøs, når der ikke var flere sække. En ældre dame blev om morgenen afhentet til dialysebehandling af en helikopter, denne havde afleveret sække, som vi nu med stor besværlighed sendte en traktor ud efter, ligeledes lykkedes det at hente 700 kartoffelsække. Der var næsten kun en isbræmme tilbage på toppen af diget, og vi var enige om, at disse sække var den egentlige årsag til, at diget holdt«.
Tekst af Kjeld Hansen

Det lokalhistoriske arkiv, Nørrelandevej 59.
http://www.skla.dk/kegnaes/