Kegnæs Kirke

Sankt Johannes Kirke – også kaldet Kegnæs Kirke – ligger i Sønderby.kirken

Kirken blev opført i 1615 af hertug Hans den yngre af Sønderborg. Grundstenen blev nedlagt 24. juni, sankthans, og kirken er derfor opkaldt efter Johannes Døberen. Byggestilen er er en efterligning af den gamle romanske stil. Kirken er bygget på en kampstengrund og murene er røde munkesten som i nutiden er hvidkalket. Kirkebygningen består af kor og skib med tårn i vest og tag af røde teglsten.

Lofterne er overalt bjælkelofter. I tårn og skib formodenligt de oprindelige, mens loftet i koret er fornyet ved senere restaureringer. Kor og Tårnbue er runde. I 1646 blev tårnrummet indlemmet i selve kirkerummet og forsynet med bænke og i 1695 blev våbenhuset på sydsiden bygget. l de nœste 200 år var indgangen til kirken gennem våbenhuset. Ved restaureringen i 1899 til 1903 blev indgangen igen som oprindeligt gennem tårnrummet.kirk

I våbenhuset står flere gravsten over begravede inde i kirken. Den sidste begravelse inde i kirken fandt sted i 1785. Det var ejeren af Nygård, der købte sig retten til at blive begravet inde i kirken.kirke

Kirken er restaureret og istandsat flere gange. Den fik en gennemgribende restaurering fra 1851 til 1852 og fra 1899 til 1903. 1952 blev nordpulpituret fjernet og der blev indlagt elvarme. 1986 blev kirken udsat for en brand og blev bagefter istandsat. I 2001 fik kirken et nyt tegltag og i 2007 et nyt varmeanlæg, nye fliser i midtergangen og nordfacadens vinduer blev genåbnet.

Gudstjenester
Kirkebladet

Mere om Kegnæs Kirke