Oprensning af branddamme 2019

Nyt fra Ø-gruppe og Sønderborg kommune
OPRENSNING AF BRANDDAMME

Byrådet har over de næste fire år afsat 200.000 kr. årligt til oprensning af de gamle branddamme.Tanken er, at det bliver et samspil mellem Sønderborg Kommune og Landsbylaugene.

Derfor ønsker Sønderborg Kommune en tilbagemelding fra Landsbylaugene på, hvilke damme vi mener trænger, og evt. hvad vi selv kan bidrage med. Det kan være vi selv vil grave den ud, mod at kommunen afholder udgift til deponi (hvis den er forurenet). Eller det kan være vi kan finde en mark vi kan lægge det opgravede på (hvis det ikke er forurenet) osv.

Ansøgningsfristen er d. 3. april 2019, og man forventer at begynde oprensning af de første damme i efteråret.
Hvis der er branddamme på Kegnæs som trænger til oprensning. Vil vi forsøge at nedsætte en arbejdsgruppe som kan tage sig af dette.