Generalforsamling

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
27/04/2016
19:30 - 22:00

Lokation
Kegnæs forsamlingshus

Kategorier
Ingen Kategori


Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Velkomst
 2. Valg af Dirigent og referent
 3. Formandens beretning samt godkendelse
  3.a Status fra arbejdsgruppe, nuværende og fremtidige projekter
 4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Valg ifølge vedtægtens § 5
  På valg er : Steen Jønsson (ønsker genvalg)
  1 suppleant
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Eventuelt

Skriv et svar