Fugle omkring Kegnæs

Ved Lillehav mellem Als og Kegnæs er der gode muligheder observation af havfugle:Fugleobservationer ved Kegnæs
Havlit, edderfugl, spids-, pibe-, taffel-, grå-, trold-, grav-, og hvinand, stor skallesluger, toppet skallesluger, toppet lappedykker, blishøns, knopsvane, skarv, strandskade, vibe.
Med lidt held kan man se snespurv og pibere. 
Stedet er især vinterobserveringssted, men også i træktiden ses flere fugle, som følger dæmningen. Fra midt i marts kan man begynde at se forårstrækket af musvåger og røde glenter samt alliker og duer.
Se Dansk Ornitologisk Forenings artliste her

Ved Drejet er der god mulighed for at observere fugle.
Find data fra Dansk Ornitologisk Forening her

Ved Gåsvig er der også gode observationsmuligheder.
Find data fra Dansk Ornitologisk Forening her

Ved Hartsø observeres også mange arter.
Find data fra Dansk Ornitologisk Forening her

Sønderborg kommunes folder “Fuglelokaliteter på Als”