Kære alle kegnesere,

ved generalforsamlingen i sidste uge aftalte vi, at årets loppemarkedsdag den første søndag i juni 2. juni 2019udvides og bliver til

ÅBEN- Ø

Private loppemarkeder

Foregår på samme vis som tidligere år, hvor de der ønsker at afholde loppemarked

sender en mail til Charlotte og bliver sat på kortet

ÅBENT HUS

vi vil opfordre til, at alle, der har (sommer)huse til salg eller udlejning holder ÅBENT HUS denne dag – evt. ejendomsmægler

Forsamlingshuset

  • Gitte, Agnethe og Karen står for Cafemed kaffe, kage, pølser, vand mv.

  • hvis du ønsker at have en lille bod her i stedet for derhjemme,

så meld dig til og send en mail til miller@knhj.dk

  • Viggo arbejder med opsætning af og fortællinger om insekthotel

  • Lokalhistorisk Arkiv er åbent (skal bekræftes)

Kegnæs international airport”

Mathias arrangerer flyvninger med gamle fly.

Desuden vil der blive fløjet med modelfly.

Ejners Rosenhave og det lille landbrugsmuseum

de vilde roser i Ejners have vil være sprunget ud og man kan få en rundvisning i Musses landbrugsmuseum.

Vinruten

de tre vingårde på Bredsten, Østerbyvej og Damkobbel vil arrangere vinsmagninger og fortællinger om vinfremstilling på Kegnæs.

Evt. Fuglekig

Viggo afklarer om der tilbydes fugleture ved søerne omkring Kegnæs færge.

Fru Hartvig holder åbent

Den gamle Stald er åben

Gallerierne????

Bodyfarm???

Segway???

Andet ????

Kegnæs fyr kan besøges

vi forventer at kunne indvi ”det nye Kegnæs fyr” den 16. maj (nærmere herom følger)

Kegborg kan ses efter reetablering

Hvis du nu tænker, at alle da ikke kan nå at se det hele, så har du helt ret….

Hensigten er at vise, at Kegnæs har meget forskelligt at byde på, som kan være attraktivt for andre end kegnesere – og dermed også potentielle tilflyttere/nye naboer i de ledige huse nysgerrige.

Vi ved også godt at vi er i sidste øjeblik…..men i år øver vi os og så får vi erfaringer, som så skal vise os, om vi gentager successen næste år.

Det videre forløb:

Charlotte vil som tidligere år lave et kort med oversigt over steder, hvor der er loppemarked og andre aktiviteter. Hvis du planlægger at afholde loppemarked skal du sende en mail med din adresse til miller@knhj.dk, så kommer du med på oversigtskortet. HUSK Charlotte skal have din mail senest den 13. maj af hensyn til annoncering.

Du, som planlægger andre aktiviteter, som ikke er nævnt ovenfor, skal også give Charlotte besked.

Vi sørger for opslag på Facebook, flyers, Sønderborgportalen mv. Vi forsøger at få en omtale i Ugeavisen og på Radio Classic Als. Og ser på, om der er flere muligheder for at brede informationerne ud.

Hvis vi kan hjælpe med yderligere afklaring mv. så ring eller skriv til Elisabeth elisabeth.stisen@gmail.comtlf.:2166 5655 eller Marianne lyngsofoged@gmail.comtlf.:4241 0164.

VI HÅBER, AT ALLE VIL BAKKE OP

ENTEN SOM BESØGENDE ELLER SOM AKTIVE DELTAGERE OG FORMIDLERE AF ”ÅBEN – Ø”

VENLIGE HILSENER

FYRTÅRNSGRUPPEN/KEGNÆS Ø-GRUPPE

(Elisabeth, Susse, Hircha, Charlotte og Marianne)

Del på Facebook