Tilskud gives til fredede og bevaringsværdige bygninger i Sønderborg Kommune Er du ejer af en bevaringsværdig bygning og bebor den, har du  mulighed for at søge tilskud til udvendig istandsættelse. Trænger dit bevaringsværdige hus til nyt tag, nye vinduer eller dør,...

Minifolkemøde

Kære landsbylaug   Som I ved, afsluttes vores dansk/tyske projekt ”Benefit4Regions” til sommer. For at fejre de tre års samarbejde mellem landsbyfolk, landsbyer og projekter, forvaltninger, politikere, universiteter m.fl. inviteres I alle til DEDK mini-Folkemøde,...